REKLAMA

CYBERKOMPONENT WOT

Niedawno ruszył nabór do Zespołu Działań Cyberprzestrzennych. W związku ze specyfiką działań nie jest to proces łatwy, a od kandydatów wymagana jest specjalistyczna wiedza z obszaru IT oraz cyberbezpieczeństwa.

W powstającym właśnie w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej Zespole Działań Cyberprzestrzennych (ZDC) służyć będzie 100 żołnierzy. Znaczna część, bo aż 90%, stanowić mają ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową. Cyberkomponent WOT ma być zbudowany – podobnie jak sekcje lekkiej piechoty – na zasadzie łączenia ekspertów z młodymi talentami. Szkolenia oraz przygotowanie do działań elitarnej grupy TSW ma organizować i koordynować dziesięciu szczegółowo wyselekcjonowanych żołnierzy zawodowych.

Nadal rekrutujemy

Rekrutacja do cyberkomponentu trwa nadal. Szukamy do ZDC osób posiadających wiedzę z branży IT oraz cyberbezpieczeństwa. Ważne są dla nas osoby z zamiłowaniem i pasją w tej dziedzinie. Każdy ochotnik musi przejść najpierw szkolenie podstawowe (tzw. szesnastkę) lub szkolenie wyrównawcze (tzw. ósemkę). Wszystko po to, by zrozumieć specyfikę służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Żołnierz bez względu na to, jakie wykonuje zadania, musi umieć praktycznie posługiwać się bronią,  znać zasady zachowania na polu walki, przetrwania, pierwszej pomocy i topografii.

Dopiero po zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej lub odbyciu szkolenia wyrównawczego proces szkolenia specjalistów cyber będzie odmienny od szkolenia żołnierzy OT pełniących TSW w pododdziałach lekkiej piechoty. Powyższe wynika z tego, że od kandydatów wymaga się szczególnych specjalistycznych umiejętności. Zespół Działań Cyberprzestrzennych realizował będzie bowiem zadania w nowej domenie operacyjnej, jaką jest cyberprzestrzeń, jak również będzie rozwiązywał zupełnie inne niż pozostała część formacji problemy i zagadnienia.

Jeżeli jesteś naszym żołnierzem, posiadasz opisane umiejętności i jesteś po szkoleniu podstawowym lub wyrównawczym, masz zdecydowanie krótszą drogę. Przeczytasz o tym poniżej.

Mam 32 lata. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Służbę w WOT rozpocząłem w lipcu 2017 r. Głównym powodem, dlaczego wstąpiłem do WOT, jest zamiłowanie do wojska oraz możliwości spełnienia obywatelskiego obowiązku, jakim jest służba na rzecz mojej ojczyzny. Ponadto WOT daje mi możliwość rozwoju i podnoszenie swoich kompetencji. W wolnych chwilach uprawiam sport: bieganie oraz crossfit, Interesuję się militariami, lotnictwem, oczywiście branżą IT i najnowszymi technologiami.

Szer. Marcin Psuja

 

Stacjonowanie

Początkowo cyberkomponent WOT będzie zlokalizowany przy Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej z siedzibą w Zegrzu. W późniejszym czasie planowane jest powołanie mniejszych, regionalnych komponentów, a docelowo grup cyber przy wszystkich Brygadach OT. Dzięki takiemu procesowi zostanie utrzymana potrzeba terytorialności, która jest fundamentem formacji.

Forma szkolenia

Szkolenie cyberkomponentu WOT zostanie podzielone na trzy etapy. 

Pierwszy rok to jednolite szkolenie dla wszystkich żołnierzy w celu wyrównania poziomu wiedzy i kompetencji.

Drugi rok to szkolenie specjalistyczne w dedykowanych grupach: defender, builder i forensic.

Trzeci rok to szkolenie zgrywające, które ma na celu nauczyć współdziałania specjalistów z różnych dziedzin cyber. Dowództwo zamierza kształcić tę grupę również za granicą. Standardy szkolenia będą zbliżone do rozwiązań funkcjonujących w cyberkomponencie Gwardii Narodowej USA. W armii amerykańskiej podobne grupy, jak ta, która obecnie kształtuje się w WOT, odpowiadają za 40% potencjału do obrony cyberprzestrzeni.

Z punktu widzenia całości systemu cyberbezpieczeństwa, WOT jest tzw. forceproviderem”. Oznacza to, że odpowiada za organizację, wyposażenie i wyszkolenie sił zgodnie ze standardami określonymi przez Dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na czas realnych działań siły te wejdą w podporządkowanie operacyjne Dowódcy WOC.

Jeśli się zdecydujesz

Być może myślisz właśnie o wstąpieniu w nasze szeregi i współtworzeniu elitarnego cyberkomponentu?

Musisz wiedzieć, że nasi żołnierze przede wszystkim mogą realizować swoje pasje, nie rezygnując z dotychczasowego życia prywatnego. Z nami możesz łączyć życie osobiste, studia lub pracę ze służbą wojskową. Dzisiaj 35% żołnierzy OT posiada wyższe wykształcenie, 40% techniczne, 15% to studenci, a 10% uczy się w innych formach. Jest to olbrzymi potencjał, który podobnie jak w innych krajach może stać się bazą do budowy zdolności cyberbezpieczeństwa.

Już w pierwszym roku służby w ZDC przewidzieliśmy dla Ciebie bardzo ciekawe szkolenia i kursy z obszaru cyber. W kolejnym roku kolejne kursy, z których możesz skorzystać, rozwijając się – AGRYKOLA i SONDA CYBER, dzięki którym będziesz mógł awansować na wyższe stopnie wojskowe oficerskie czy podoficerskie.

Kursy specjalistyczne będą dedykowane obligatoryjnie dla wszystkich. Natomiast AGRYKOLA czy SONDA CYBER to kursy wyłącznie dla najlepszych spośród Was.

Jak się zgłaszać? 

Obecnie żołnierze WOT, jak również pozostali kandydaci, którzy są zainteresowani służbą w cyberkomponencie WOT, powinni przesłać swoje aplikacje zgodnie z informacją zawartą na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl w zakładce: CHCĘ WSTĄPIĆ/Cyberkomponent.

24.10.2019 - Zegrze
Sekcja Cyber
Fot. DWOT