REKLAMA

Interesujący odczyt Barometru ITX na koniec wakacji

„Tech is eating the world” – a my nawet nie wiemy, jaka w dzisiejszych czasach jest rzeczywista kondycja naszej branży. Uważamy, że powinniśmy znacznie lepiej zrozumieć, jakie są nastroje w naszej branży.

Koniec wakacji to dobra okazja do tego, aby podsumować, jak wyglądała w tym czasie kondycja polskich spółek technologicznych. Klasycznie, w każdy pierwszy piątek miesiąca publikujemy odczyt barometru nastrojów managerów IT, abyśmy wszyscy nieco lepiej rozumieli, jak wygląda sytuacja na rynku.

Lipiec przyniósł nam rekordowo wysoki odczyt nastrojów na poziomie 67,4 punktów, przy równie wysokiej prognozie na sierpień = 70,6. Od początku badania Barometru w kwietniu b.r. każdy kolejny miesiąc pokazywał progres.

Sierpień jednak gorszy od czerwca i lipca

Świetne nastroje w lipcu wywindowały oczekiwania na sierpień do rekordowej prognozy na poziomie 70,6 punktów. O ile na ogół odczyty były niższe od prognoz, to zawsze każdy kolejny miesiąc był lepszy od poprzedniego.

Sierpień z wynikiem 61,4 uplasował się zdecydowanie niżej od lipca (67,4), a nawet nieco poniżej czerwca (62,3), co już stanowić może spore zaskoczenie.

Na spadek wskaźnika w sierpniu największy wpływ miał odczyt billable rate., który u 23% badanych spadł, a tylko u 16% wzrósł. Billable rate to wskaźnik dla software house’ów, który mierzy poziom wykorzystanych godzin programistów na projektach u klientów.

Prognoza na wrzesień jest już znacznie lepsza - aż 45% badanych deklaruje, że wskaźnik ten powinien się poprawić.

Dodatkowo polskie firmy technologicznie w 75% nie zmieniały swojego budżetu na marketing w sierpniu, gdzie we wrześniu już 37,5% deklaruje zwiększenie nakładów na promocję.

Oczekiwania, co do średniego poziomu wynagrodzenia w sierpniu były bardzo wysokie (89,0), jednak konsensus rynku zweryfikował to na zupełnie innym poziomie i wskaźnik zamknął się przy 62,5. Co stanowi największy dysonans we wszystkich składowych sierpniowego badania. Aż u 71% firm średnie wynagrodzenie pozostało bez zmian. U relatywnie niewielkiego odsetka firm (25%) pensje wzrosły, co może świadczyć o tym, iż większość spółek ma już za sobą wyrównywania po ewentualnych obniżkach pensji, spowodowanych przez covid19 (odczyt lipcowy subindeksu „średnie wynagrodzenie” wyniósł aż 86 punktów).

 Przychody i nowe zamówienia powyżej prognoz

Indeks ITX składa się z siedmiu zmiennych: przychodów, zatrudnienia, nowych zamówień, billable rate, cen, średniego wynagrodzenia i wydatków na marketing. Dwie z siedmiu kategorii utrzymało tendencję wzrostową i są to przychody (78,1) oraz nowe zamówienia (71,9).

56% badanych w sierpniu stwierdziło wzrost nowych zamówień w relacji do lipca, przy zaledwie 12,5%, u których było ich mniej. Cieszy fakt, iż u 62,5% ankietowanych również przychody w badanym okresie wzrosły, a tylko 6,2% odczuło ich spadek.

Należy wziąć oczywiście pod uwagę, że tak mocne wzrosty musiały w końcu wyhamować i sierpień jest do tego dobrym momentem. Prognozy na wrzesień plasują się na poziomie 69,6 punktów, co oznacza, iż managerowie polskich spółek technologicznych cały czas patrzą z pewnością w przyszłość.


 Jak interpretować wskaźnik?

Środek skali i 50,0 jest punktem wyjścia, odczyty, które są powyżej niego, należy odczytywać pozytywnie, rezultaty poniżej tego poziomu oznaczają dekoniunkturę, lub recesję. Im dalej odczyt jest od poziomu 50,0, tym większe zmiany w branży na korzyść/niekorzyść. Końcowy wynik barometru ITX obliczany jest jako średnia ważona z poszczególnych wyników badanych zmiennych. Ważne jest zwracanie uwagi na zmiany miesiąc do miesiąca, ponieważ pokazują one, jak zmienia się sytuacja.


Kiedy kolejne odczyty?

Udzielanie odpowiedzi będzie proste i analogiczne jak przy amerykańskim indeksie PMI, z tą różnicą, że ten nasz, polski, bazuje na ankietowanych menadżerach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych w polskich firmach IT, których będziemy co miesiąc prosić o wzięcie udziału w kolejnym odczycie indeksu ITX za dany miesiąc.