REKLAMA

Badanie jakości kodu C++

Artykuł opisuje narzędzia, dzięki którym możliwa jest ocena jakości kodu napisanego w języku C++, aczkolwiek inne języki programowania powinny posiadać zbiór odpowiadających im narzędzi, które adresują podobne problemy. Artykuł zakłada, że czytelnik posiada ogólną wiedzę z języka C++ oraz środowiska GNU/Linux. Większość opisanych programów lub ich alternatywy można użyć w innych środowiskach niewielkim kosztem.

Z pojęciem jakości – nie tylko w dziedzinie inżynierii oprogramowania – związany jest pewien problem. Istnieje wiele jej definicji, nie wspominając o ilości interpretacji tych definicji. W artykule tym termin jakości używany jest w odniesieniu do czynników takich jak np.: elastyczność, rozszerzalność, czytelność, poprawność, wydajność oraz możliwość testowania kodu źródłowego.
Warto jednak znać inne perspektywy i metryki związane z jakością, takie jak:

  • Niezawodność, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia błędu programu w trakcie jego pracy,
  • Bezpieczeństwo, czyli prawdopodobieństwo występowania luk w oprogramowaniu narażających na niekontrolowane wykorzystanie programu przez osoby niepowołane (hakerów),
  • Koszt utrzymania wraz z kosztem adaptacji oprogramowania do nowych
  • platform, systemów operacyjnych etc,
  • Funkcjonalność, czyli zgodność zachowania się programu w odniesieniu do wymagań funkcjonalnych. (...)

Więcej w "Programiście" 2/2014 (21). Magazyn dostępny jest w prenumeracie lub w salonach prasowych Empik. Informacje o prenumeracie tutaj