REKLAMA

Boost.Asio na przykładzie bota do sieci IRC

Boost to zestaw luźno powiązanych ze sobą bibliotek dla języka C++, zapewniających całe spektrum funkcjonalności – od obsługi dat zaczynając, kontynuując przez nowoczesne metaprogramowanie, a kończąc na implementacji obliczeń na kwaternionach...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Pętla zdarzeń – io_context;
  • IRC;
  • Klasa klienta IRC;
  • Połączenie i odbiór danych;
  • Wysyłanie danych;
  • Tworzenie bota z istniejących już modułów;
  • Extract_regex_groups() .

Artykuł znajduje się w miesięczniku "Programista" nr 69 (2/2018). Jest to wydanie z przełomu marca i kwietnia 2018 r. Szczegółowy spis treści: http://programistamag.pl/programista-5-2018-69/

Autorem artykułu jest Paweł "KrzaQ" Zakrzewski. https://dev.krzaq.cc . Absolwent Automatyki i Robotyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Pracuje jako Software Engineer w Backtrace I/O. Programowaniem interesuje się od dzieciństwa, jego ostatnie zainteresowania to C++ i metaprogramowanie.