REKLAMA

Boost.Corner: biblioteka ProgramOptions

Obsługa parametrów przekazywanych z wiersza poleceń to jedno z tych zadań programistycznych, które chciałoby się wykonać szybko, łatwo i pewnie. W prostych przypadkach zadanie to da się wykonać na zasadzie ad hoc; przy bardziej skomplikowanych – nie obejdzie się bez wsparcia ze strony wyspecjalizowanej biblioteki. W niniejszym artykule przedstawiona jest biblioteka Boost.ProgramOptions, oferująca prostą i wygodną obsługę parametrów wiersza poleceń w programach pisanych w języku C++.

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Implementacja funkcji main() programu TextureAtlasGen;
  • Prosty przykład konstruowania command-line'owego interfejsu aplikacji za pomocą komponentów biblioteki Boost.ProgramOptions;
  • Definicja struktury TAGOptionDef;
  • Definicja tablicy TAG_OptionDefs zawierającej definicje opcji programu;
  • Definicja funkcji TAGOptions::Prepare();
  • Definicja funkcji TAGOptions::ReadSizeValue();
  • Definicja funkcji TAGOptionsTestGenerator::GenerateIntOptionTest().


Artykuł pochodzi z miesięcznika "Programista" nr 43. Spis treści tego wydania: http://programistamag.pl/programista-12-2015-43/

Autorem artykułu jest Rafał Kocisz, Od ponad trzynastu lat pracuje w branży związanej z produkcją oprogramowania. Jego zawodowe zainteresowania skupiają się przede wszystkim na nowoczesnych technologiach mobilnych oraz na programowaniu gier. Rafał pracuje aktualnie jako Starszy Techniczny Kierownik Projektów w firmie BLStream.

boost