REKLAMA

Programista 11/2017 (66) – grudzień / styczeń – C++17 – nowy, miłościwie panujący nam standard C++

Trochę ponad rok temu, w numerze 10/2016 magazynu, zapowiedziany został nadchodzący standard języka. Od tego czasu komitet standaryzacyjny zdążył się jeszcze spotkać i dokonać pewnych zmian...

Niektóre zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • Usunięcie przestarzałości;
 • Specyfikacja throw();
 • Auto_ptr;
 • Operator++ dla bool;
 • Trójznaki;
 • Inicjalizacja w wyrażeniu warunkowym;
 • Structured bindings;
 • Nowe typy pomocnicze w bibliotece standardowej;
 • Any;
 • Optional;
 • Variant;
 • String view;
 • Dedukcja parametrów szablonów klas;
 • Algorytmy współbieżne;
 • Filesystem;
 • Usprawnienia atrybutów, nowe atrybuty;
 • If constexpr;
 • Fold expressions;
 • Auto templates;
 • Zmiana znaczenia listy inicjalizacyjnej z auto;
 • Noexcept wchodzi do sygnatury funkcj;
 • Zmienne inline;
 • Gwarantowana optymalizacja RVO;
 • Kopia *this w lambdach;
 • Przenoszenie elementów map/setów bez realokacji;
 • Algorytmy szukające;
 • Polimorficzne alokatory;

Artykuł znajduje się w miesięczniku "Programista" nr 66 (11/2017). Jest to wydanie z przełomu grudnia 2017 i stycznia 2018. Szczegółowy spis treści: http://programistamag.pl/programista-11-2017-66/

Autorem artykułu jest Paweł "KrzaQ" Zakrzewski, (https://dev.krzaq.cc). Absolwent Automatyki i Robotyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Pracuje jako starszy programista C++ w firmie Huuuge Games. Programowaniem interesuje się od dzieciństwa, jego ostatnie zainteresowania to C++ i metaprogramowanie.

>>FRAGMENT ARTYKUŁU DO POBRANIA<<