REKLAMA

C++20 ​–​ kolejna rewolucja?

Pod koniec lutego 2019 roku, w dystrykcie Kona na Hawajach, odbyło się kolejne posiedzenie komisji standaryzacyjnej C++. Do robiącej już wrażenie listy nowości takich jak koncepty, kontrakty czy zakresy (ang. ranges) dodano kolejne: od dawna wyczekiwane moduły oraz korutyny (ang. coroutines). Już samo to wystarczy, aby uznać C++20 za rewolucję na miarę C++11, a to tylko niektóre ze zmian, które wprowadza...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Moduły;
  • Zakresy;
  • Korutyny;
  • Koncepty;
  • Kontrakty;
  • Operator <=>;
  • std::format;
  • Więcej constexpr;

Artykuł pochodzi magazynu Programista nr 81 (2/2019). Jest to wydanie z maja 2019 r. Szczegółowy spis treści: https://programistamag.pl/programista-2-2019-81/

Autorem artykułu jest Paweł "KrzaQ" Zakrzewski. Absolwent Automatyki i Robotyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Pracuje jako Software Engineer w Backtrace I/O. Programowaniem interesuje się od dzieciństwa, jego ostatnie zainteresowania to C++ i metaprogramowanie.