REKLAMA

Czy dostępność da się zaprogramować?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje w grudniu Hackathon – dwudniowy maraton programowania. Jego celem będzie stworzenie dostępnych prototypów aplikacji i serwisów internetowych ułatwiających życie osób, które mają trudności w poruszaniu się i percepcji.

Hackathon odbędzie się w dniach 8-9 grudnia. Skierowany jest do programistów i innych osób zajmujących się rozwojem oprogramowania, na przykład projektantów grafiki, twórców interfejsów.

Zapraszamy do udziału osoby, które potrafią zaproponować kreatywne rozwiązania prodostępnościowe w takich obszarach jak: architektura, transport, cyfryzacja i usługi oraz takie, którym bliska jest idea dostępności – zachęca minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Uczestnicy turnieju programowania zmierzą się z następującymi zadaniami:

 • Mapa dostępności polskich dworców i stacji
  Usługa informacyjna o dostępności budynków dworców, stacji kolejowych oraz poszczególnych peronów.
 • Ocena dostępności architektonicznej
  Narzędzie wspomagające ocenę dostępności budynku, na przykład przy mierzeniu szerokości drzwi i kąta nachylenia pochylni i podjazdów czy liczeniu stopni, obliczaniu powierzchni manewrowej i szerokości ciągów komunikacyjnych, itp.
 • Społecznościowa inwentaryzacja dostępności architektonicznej
  Aplikacja umożliwiająca zbieranie i udostępnianie informacji o dostępności budynków użyteczności publicznej. W przypadku hoteli - informacje o dostępnych pokojach i łazienkach, a w przypadku dworców, kin, teatrów informacje o dostępności kas oraz obecności pętli indukcyjnych.
 • Program telewizyjny dla osób o specjalnych potrzebach.  Aplikacja mobilna informująca o nadawanych w telewizji programach dostępnych dla osób niesłyszących oraz niewidomych w podziale na 3 kategorie usług: napisy, audiodeskrypcję i tłumaczenia na język migowy.
 • Aplikacja alarmowa dla osób głuchych
  Aplikacja do powiadamiania alarmowego dla osób głuchych z dwoma funkcjami: powiadamiania służb ratunkowych i informująca o zagrożeniach.
 • Skarżypyta + Społeczna inwentaryzacja internetu
  Rozszerzenie do przeglądarki ułatwiające składanie skarg na niedostępność serwisu internetowego. Użytkownik może za jej pomocą przygotować zgłoszenie skierowane do podmiotu publicznego na podstawie wstępnie zdefiniowanej formatki.
 • Tablica pasażerska
  Aplikacja informująca o kolejnych przystankach na trasie autobusu, tramwaju, metra lub pociągu. Mogłaby automatycznie wykrywać jaki to pojazd (linia) i wyświetlać listę kolejnych przystanków. Obecne rozwiązania są ograniczone, gdyż bazują na najbliższych przystankach.
 • Bilet elektroniczny zamieniony na informacje
  Obecnie bilety elektroniczne, na przykład w formacie PDF, nie są wystarczająco użyteczne. Ciekawym rozwiązaniem byłaby aplikacja przetwarzająca taki bilet do bardziej przystępnej formy, na przykład do wydarzenia w kalendarzu z informacjami geolokalizacyjnymi, podpiętym biletem itp.
 • Narzędzie wspomagające upraszczanie tekstu
  Zadanie zakłada przygotowanie analizatora tekstu (pliku tekstowego) wskazującego miejsca niezgodne z zasadami prostego języka. Rozwiązanie powinno również zawierać tezaurus proponujący zamianę mniej znanych słów na popularniejsze, wykrywanie zbyt długich zdań, formy biernej, dodawanie rozwinięć skrótów itp.

Hackathon zostanie poprzedzony warsztatami, podczas których przedstawione zostaną jego ramy merytoryczne. Uczestników wspierać będą swoją mentorzy, którzy doradzą i ukierunkują działania. Do udziału zapraszamy gotowe (4-7 osobowe) zespoły. Dla autorów najlepszych rozwiązań czekają atrakcyjne nagrody.

Termin: 8-9 grudnia 2018 r. (sobota-niedziela).
Miejsce: PGE Narodowy – Centrum Konferencyjne, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
Czas trwania: od godz. 9:00 w sobotę do godz. 18:00 w niedzielę.
Wydarzenie finansowane jest z Programu Polska Cyfrowa.
Szczegóły: hackathon.miir.gov.pl.
Kontakt: hackathon@miir.gov.pl.