REKLAMA

Czym różni się czas taktu od czasu cyklu?

W procesie produkcji często pojawiają się dwa pojęcia – czas taktu i czas cyklu. Są one o tyle istotne, że oba służą do mierzenia pracy zakładu, a ponadto stanowią także podstawę do określenia czasu realizacji konkretnego zlecenia. Wbrew pozorom, obydwa te pojęcia nie oznaczają jednak tego samego, przez co nie należy stosować ich zamiennie. Aby wiedzieć, co oznacza każde z nich oraz prawidłowo ich używać, warto dowiedzieć się, czym jest czas taktu i czym różni się od czasu cyklu. Wyjaśniamy to poniżej!

Czas taktu – co to? Definicja i znaczenie

Pod pojęciem czasu taktu kryje się stosunek czasu pracy w ramach jednej zmiany do ilości towaru, jaka powinna zostać wyprodukowana. Jest to wartość teoretyczna, czyli nieoparta na konkretnym pomiarze. Ustala się ją poprzez zestawienie dostępnych mocy produkcyjnych oraz zapotrzebowania na towar. Obliczanie tego parametru jest o tyle istotne, że pozwala na wywiązanie się ze zlecenia w terminie, a także pozwala uniknąć nadprodukcji, czyli wytworzenia zbyt dużej ilości towarów w stosunku do popytu na nie.

Znajomość czasu taktu zapewnia firmie szereg istotnych korzyści. Dzięki temu parametrowi możliwe jest zrealizowanie kilku ważnych celów. Takt produkcyjny pozwala m. in. oszacować czas dostawy produktu, poprawić przepływ materiałów w firmie, ustalić cele możliwe do wykonania, zminimalizować ilość nadgodzin, a także zredukować błędy na etapie produkcji oraz podnieść samą jej jakość. Obliczanie czasu taktu umożliwia także standaryzację procesów pracy, a bieżąca ocena tego parametru pozwala dostrzec i w porę zareagować na nadmierne przeciążenie zespołu pracą.

Czas cyklu a takt produkcyjny. Jakie są między nimi różnice i zależności?

Drugim, często używanym w procesie produkcji pojęciem jest czas cyklu. Jest to wartość, która wskazuje, z jaką częstotliwością produkt opuszcza linię produkcyjną. Mówiąc prościej, czas cyklu informuje, ile czasu potrzeba na wyprodukowanie jednej sztuki kompletnego produktu. W ramach tego pojęcia wyróżnia się także czas cyklu maszyny oraz czas cyklu operatora. Obliczenie tego parametru jest możliwe w oparciu o realne, aczkolwiek uśrednione pomiary. Najbardziej dokładne wyniki uzyskuje się mierząc czas cyklu w długim przedziale czasowym.

Mimo tego, że czas cyklu i czas taktu to dwa różne parametry, łączą je pewne zależności. W sytuacji, kiedy takt produkcji jest równy czasowi cyklu, oznacza to, że przedsiębiorstwo wytwarza dokładnie tyle towarów, ile potrzebują klienci. Jest to sytuacja, do której należy dążyć, lecz niezwykle trudno ją osiągnąć. W praktyce więc najczęściej zdarza się, że czas cyklu jest zbliżony do czasu taktu produkcyjnego.

Znajomość obydwu paramentów oraz stałe ich monitorowanie pozwala z kolei wdrożyć działania, które mają na celu przywrócenie firmie optymalnych ich wartości. W tym celu warto sięgnąć po rozwiązania zaprojektowane i stworzone przez markę Quantum Qguar, w tym m. in. inteligentne czujniki przemysłowe dostarczające informacji o stanie maszyny i anomaliach w jej funkcjonowaniu, a także specjalistyczne oprogramowanie informatyczne do raportowania produkcji oraz monitorowania pracy maszyn. Dzięki nim równoważenie czasu cyklu i taktu produkcji stanie się prostsze i bardziej efektywne.

Grafika: freepik.com

Materiał informacyjny