REKLAMA

Dapr i Tye – prostsze mikroserwisy .NET w chmurach i nie tylko

Czy nie chcielibyśmy łatwo przenosić naszych aplikacji mikroserwisowych między środowiskiem lokalnym a różnymi chmurami? Czy nie chcielibyśmy pisać mniej kodu, skupiając się jedynie na funkcjonalnościach biznesowych zamiast na różnych elementach infrastruktury, jak np. Kafka czy Redis? Czy nie życzylibyśmy sobie automatycznego tworzenia definicji obrazów Dockera i manifestów Kubernetes, ich wdrażania oraz prostego konfigurowania różnych narzędzi, jak np. Zipkin? Część z tych problemów rozwiązuje otwarta i niezależna od języka platforma DAPR. Tye to z kolei będące w fazie rozwoju narzędzie dla samego .NET. Zobaczmy, co może nam dać połączenie Tye z DAPR.             

Zacznijmy od tego, że mimo nazwy .NET w tytule artykułu będzie on w sporej mierze przydatny dla każdego programisty nowoczesnych aplikacji rozproszonych zgodnych z postulatami Cloud Native. Do orkiestracji kontenerów wykorzystywać będziemy środowisko Kubernetes, które stało się wspólnym mianownikiem dla każdej chmury, rozwiązań on-premise czy też przetwarzania danych na krawędzi sieci w urządzeniach IoT...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • Dapr;
 • Tye;
 • Mikroserwis Products – lista produktów;
 • Plik statestore.yaml – komponent Dapr do zarządzania danymi w Redis;
 • Aplikacja WebApp – wywołanie serwisu z listą produktów;
 • Plik tye.yaml – Products, WebApp i Redis;
 • Mikroserwis Bookings – klasa Startup;
 • Mikroserwis Bookings – kontroler;
 • Mikroserwis Products – klasa Startup z obsługą zdarzeń;
 • Plik pubsub.yaml – komponent Dapr do komunikacji publikuj i subskrybuj w Redis;
 • Mikroserwis Bookings – binding output;
 • Mikroserwis Notifications – binding input;
 • Plik kafka_bindings.yaml – komponent Dapr z bindingami do Kafki;
 • Plik tye.yaml – Kafka;
 • Inne nowoście .NET dla Cloud Native.

Artykuł pochodzi z magazynu Programista nr 93 (6/2020). Jest to wydanie z przełomu października i listopada 2020 r.

Szczegółowy spis treści wydania nr 93: https://programistamag.pl/programista-6-2020-93/

Autorem artykułu jest Marcin Kruszyński. Programista, architekt i pasjonat nowości. Pracuje w firmie Comarch. Szeroko rozumianym .NET zajmuje się od ponad 10 lat, poznając przy okazji inne języki i platformy oraz różne dziedziny IT. Ostatnie zainteresowania to głównie chmury i nowoczesne systemy rozproszone.

>>FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU DO POBRANIA<<