REKLAMA

Firmy szukają ekspertów od AI. O jakich stanowiskach mowa?

Choć sam koncept sztucznej inteligencji zrodził się już kilkadziesiąt lat temu, dopiero w ostatniej dekadzie nastąpił jej niesamowity rozkwit. Dziś z potencjału AI korzystają firmy z rozmaitych sektorów, za główny cel stawiając sobie przede wszystkim zwiększenie wydajności i automatyzację procesów. Kogo szukają pracodawcy i jak znajdują ekspertów w tej dziedzinie?

Oszczędność czasu, elastyczne rozwiązania oraz odpowiednia analiza predykcyjna – to kluczowe kwestie dla większości firm, zwłaszcza większych przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze, które dążą do optymalizacji swojej pracy. To właśnie sztuczna inteligencja ma przybliżyć ich do tego założenia. A raczej - już przybliża, ponieważ wyścig o najlepsze wykorzystanie rozwiązań AI trwa.

Ocean możliwości

Choć wiele osób kojarzy AI głównie z takimi narzędziami jak ChatGPT czy przeróżnymi programami do obróbki grafik lub filmów, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Sztuczna inteligencja ma przede wszystkim za zadanie pomagać w tworzeniu oraz doskonaleniu procesów biznesowych, personalizacji usług i rozwoju innowacyjnych produktów. Jej użycie jest przełomem dla wielu obszarów gospodarki.

AI może być na przykład doskonałym ułatwieniem w sektorze finansów. Wykorzystanie algorytmów ML jest pomocne przy ocenie ryzyka kredytowego na podstawie danych finansowych klientów. Pomaga również w zakresie AML (Anti-Money Laundering – szeregu regulacji prawnych, zapobiegających finansowym wykroczeniom). Nieocenione jest też jego wsparcie w przewidywaniu sytuacji na rynkach – użycie algorytmów prognozowania do analizy trendów rynkowych i podejmowania decyzji inwestycyjnych ułatwi wiele procesów oraz przyspieszy czas ewentualnej reakcji.

W obszarze produkcji i logistyki, AI to przede wszystkim optymalizacja łańcucha dostaw oraz zastosowanie analizy danych i algorytmów ML do przewidywania momentów awarii maszyn. W przypadku sprzedaży i marketingu, sztuczna inteligencja pomaga przy personalizacji reklam i automatyzacji obsługi klienta. Przykłady można by mnożyć. Praktycznie w każdym sektorze, AI, mimo że nadal wymaga kontroli człowieka i wielokrotnych testów, przyczynia się do cyfrowej rewolucji.

Wsparcie tych specjalistów jest na wagę złota

Aby wdrożyć rozwiązania sztucznej inteligencji, potrzebni są doświadczeni analitycy oraz inżynierowie IT, którzy nie tylko posiadają wymagane kwalifikacje, ale też są na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się standardami. O jakich stanowiskach mowa? Są to przede wszystkim specjaliści z obszarów:

  • Data Analysis – jest kluczowym elementem w rozwoju projektów AI, ponieważ umożliwia zrozumienie danych, identyfikowanie wzorców i trendów. Tego typu analiza jest niezbędna do zrozumienia problemu, na który ma odpowiadać model sztucznej inteligencji.
  • Data Engineering – dostarcza strukturę danych, która jest niezbędna dla systemów opartych na AI.
  • NLP (Natural Language Processing) – zajmuje się przetwarzaniem i analizą języka naturalnego, co jest kluczowe dla systemów AI, które muszą rozumieć i generować ludzki język. Zastosowania NLP obejmują tłumaczenie maszynowe, analizę sentymentu, rozpoznawanie mowy i wiele innych obszarów.
  • ML (Machine Learning) – dziedzina, w której modele są uczone na podstawie danych, aby podejmować decyzje, prognozować wyniki lub zidentyfikować wzorce. ML jest jednym z najważniejszych elementów w budowie inteligentnych systemów, które potrafią się dostosowywać i doskonalić się na podstawie doświadczeń.
  • Deep Learning – specjalizacja w dziedzinie ML, która skupia się na użyciu głębokich sieci neuronowych do rozwiązywania skomplikowanych problemów. Jest szczególnie skuteczna w obszarach takich jak rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka naturalnego i w grach komputerowych.

Proces rekrutacyjny wyzwaniem

Znalezienie specjalistów AI może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, zwłaszcza ze względu na rosnące zainteresowanie i konkurencję w tej dziedzinie. Pula utalentowanych pracowników często również jest ograniczona.

Jako że mowa tutaj o stosunkowo nowym obszarze technologii, w dodatku dynamicznie zmieniającym się, ciężko pozyskać do projektu osoby o odpowiednim doświadczeniu. Te, które je posiadają są bardzo szybko rozchwytywane – nie tylko przez polskich pracodawców, ale również tych międzynarodowych.

Dlatego coraz więcej firm decyduje się przekazać tę kompetencję podmiotom zewnętrznym, czyli firmom zajmującym się outsourcingiem inżynierów IT – takim, jak ITDS. Tym samym zdejmują ze swoich barków odpowiedzialność za znalezienie odpowiednich ekspertów. 

AI to obszar niesamowicie obiecujący, ale i wymagający. Wielu naszych klientów chce korzystać z możliwości sztucznej inteligencji, ale nie do końca wiedzą jak i przede wszystkim – rękami jakich specjalistów. Dlatego chętnie ich w tym wspieramy. Zainteresowanie jest naprawdę ogromne. - mówi Charles Gamba, CEO ITDS Polska, lidera na rynku outsourcingu inżynierów IT, który od lat zajmują się dostarczaniem ekspertów specjalizujących się w tym obszarze.

Pozyskiwanie specjalistów od AI to oczywiście nie tylko część teoretyczna – zapoznanie się z ich doświadczeniem i wykształceniem, ale i praktyczna, weryfikująca rzeczywiste umiejętności. Wiele firm, zwłaszcza międzynarodowych korporacji, poszukuje ekspertów w tej dziedzinie dosłownie od zaraz, zatem rekruterzy muszą pogodzić wnikliwy i kilkuetapowy proces rekrutacyjny z krótkim deadlinem. Panuje duże zapotrzebowanie na takie stanowiska jak: AI Specialists, ML Engineers czy Data Scientists.

W ostatnich miesiącach wielu naszych klientów zaczęło zwracać się do nas z prośbą o pomoc przy wdrażaniu rozwiązań AI. Ciągle wzbogacamy w tym zakresie nasze portfolio. Zrekrutowani przez nas specjaliści pracowali przy wielu ciekawych projektach, m.in. dla prestiżowego klienta, który potrzebował wsparcia eksperta na stanowisku Senior Data Scientist w zakresie budowania rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji na naprawdę szerokim spektrum źródeł danych. Ciekawym przykładem była też współpraca z klientem - globalnym liderem farmaceutycznym, specjalizującym się w dostarczaniu innowacji dla rolnictwa.  Rozwiązania ML i analiza danych z narzędzi do nawadniania upraw pomogła w minimalizacji emisji CO2 oraz optymalizacji procesu siewu. Pole manewru jest więc szerokie.  – dodaje Charles Gamba.

Szacuje się, że sztuczna inteligencja nadal będzie rozwijać się dynamicznie, przynosząc coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Według prognoz algorytmy uczenia maszynowego będą coraz bardziej zaawansowane, umożliwiając im radzenie sobie z bardziej złożonymi problemami i podejmowanie bardziej skomplikowanych decyzji. Wraz z rosnącym znaczeniem AI, zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie będzie nadal rosło. Dotyczy to zarówno ekspertów technicznych, jak i specjalistów od zarządzania danymi, etyki AI, interpretowalności modeli oraz integracji AI z różnymi dziedzinami życia. Ponadto, niezwykle ważne jest kształcenie nowych pokoleń specjalistów z odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną siłę roboczą.