REKLAMA

Google Glass. Programowanie urządzeń ubieralnych

Urządzenia ubieralne stanowią nowy rodzaj urządzeń mobilnych i udostępniają funkcjonalności analogiczne do oferowanych przez smartfony. Jednak urządzenia ubieralne są noszone przez użytkownika na jego ciele. Takie rozwiązanie stwarza nowe możliwości interakcji z ich użytkownikiem. W szczególności urządzenia te mogą być sterowane głosowo, bez użycia rąk, a także wyświetlać komunikaty z pominięciem standardowego ekranu. Jednym z najciekawszych, choć budzących dużo kontrowersji, urządzeń ubieralnych są okulary Google Glass. W tym artykule przedstawię interfejs Mirror API, umożliwiający tworzenie aplikacji dla tych okularów.

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA PORUSZANE W TYM ARTYKULE:

  • Konfiguracja Google Mirror A
  • Emulator okularów Google
  • Projekt aplikacji: Zasoby aplikacji GoogleGlassApp; Definicja głównego widoku aplikacji GoogleGlassApp; Definicja klasy Glassware; Logika widoku MainPage aplikacji GoogleGlassApp (...)

Autorem artykułu jest Dawid Borycki, doktor fizyki. Pracuje w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu (obecnie na stażu w University of California, Davis). Zajmuje się projektowaniem oraz implementacją algorytmów cyfrowej analizy obrazów i sterowania prototypowymi urządzeniami do obrazowania biomedycznego. Współautor wielu książek o programowaniu i międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

Artykuł pochodzi z magazynu Programista 9/2014 (28). Zobacz cały spis treści tego wydania: znajduje się on tutaj.

Lista Salonów Empik, gdzie dostępny jest ten numer Programisty: programista28_empiki

Magazyn można też zamówić w prenumeracie wraz z 3 wydaniami archiwalnymi 'Programisty".

glass