REKLAMA

Wynagrodzenia w branży IT. Raport z 2014 r.

Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl i oczywiście czytelnicy miesięcznika "Programista".

Dane ogólne

Co druga osoba pracująca w branży IT w ubiegłym roku zarobiła ponad 6 000 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Najlepiej wynagradzanych 25% pracowników zarabiało ponad 9 200 PLN brutto, a 25% najgorzej wynagradzanych - 4 000 PLN i mniej. Wynika z tego, że co drugi zatrudniony w tej branży otrzymywał pomiędzy 4 000 a 9 200 PLN brutto miesięcznie.

Wykres 1. Wynagrodzenia w branży IT (w PLN brutto)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach branży IT

W ramach branży technologii informacyjnych firmy specjalizują się w dostarczaniu różnych produktów i usług. Mogą one być związane z hardwarem – czyli produkcją i sprzedażą sprzętu, softwarem – wytwarzaniem i sprzedażą oprogramowania, serwisem komputerowym, działaniami internetowymi, sieciami komputerowymi czy konsultingiem. Najwyżej opłacaną sekcją był konsulting, w którym przeciętne zarobki wyniosły 7 100 PLN. Na ostatnim miejscu znajduje się serwis z medianą pensji wynoszącą 4 200 PLN. Więcej danych dotyczących wynagrodzeń znajduje się na Mojej Płacy.

Wykres 2. Wynagrodzenia w wybranych sekcjach branży IT w 2014 roku (mediana w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Wynagrodzenie w wybranych działach

Badając zarobki całej branży otrzymujemy dane dotyczące pracy we wszystkich działach firm o tym profilu działalności. Informacja o płacach w branży IT dotyczy więc nie tylko informatyków, ale i np. księgowych, sekretarek, kadrowych i sprzedawców w firmach o takim profilu działalności.
W samym dziale IT firm informatycznych zbadaliśmy płace w podziale na poszczególne poddziały: architektury i projektowania, wdrożeń i testowania. Mediana wynagrodzenia pracowników działu architektury i projektowania w branży IT była najwyższa i wynosiła 9 350 PLN. Najniżej opłacani byli pracownicy techniczni i serwisu, ich mediana płac wynosiła 4 000 PLN, a co czwarty pracownik zarobił poniżej 3 000 PLN.

Tabela 1. Wynagrodzenia pracowników IT w wybranych działach w 2014 roku (w PLN brutto)

tabela_sedlak

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji

W ubiegłym roku na najwyższe wynagrodzenie mogli liczyć pracownicy IT na stanowiskach dyrektorów – 16 000 PLN. Ich płace były o ponad 12 000 PLN wyższe od przeciętnych miesięcznych zarobków pracowników szeregowych.

Schemat 1. Mediana wynagrodzeń w branży IT na poszczególnych szczeblach organizacji w 2014 roku (w PLN brutto)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie oferowano specjalistom IT na stanowisku kierownika zespołu – 10 000 PLN. Co czwarta osoba na tym stanowisku zarabiała 13 000 PLN i więcej. O 6 500 PLN mniej zarobił grafik komputerowy. To stanowisko, na którym pracownicy otrzymywali najniższe płace, a co czwarty grafik zarobił poniżej 2 500 PLN. Dokładne dane o wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w branży IT w 2014 roku (mediana w PLN brutto)

tabela_sedlak2

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Wynagrodzenia w województwach

Pracownicy IT mogli liczyć na najwyższe wynagrodzenie (mediana 6-7 tys. PLN) w takich województwach jak: mazowieckie, pomorskie, dolnośląskie i małopolskie. Natomiast najniżej wynagradzani byli w: podlaskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim, poniżej 4 000 PLN miesięcznie brutto.

Schemat 2. Wynagrodzenia w branży IT w poszczególnych województwach w 2014 roku (w PLN brutto)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Wynagrodzenia w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Zarobki informatyków są o wiele wyższe w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Różnica w medianie wynosi prawie 2 700 PLN w porównaniu z polskimi przedsiebiorstwami.

Tabela 3. Wynagrodzenia w branży IT w firmach o różnym pochodzenia kapitału  w 2014 roku (w PLN brutto)

tabela_sedlak3

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Mateusz Rachucki
wynagrodzenia.pl

Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) na 2015 r.: http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.215

 

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Medianajest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl- wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.