REKLAMA

Inteligentne wskaźniki w C++11

Język C++ nie posiada wprawdzie garbage collectora, który automatycznie zwalniałby pamięć, ale to nie znaczy, że nie dostarcza niczego, co mogłoby w zarządzaniu pamięcią pomóc. Nowy standard języka C++11 oferuje klasy inteligentnych wskaźników – unique_ptr i shared_ptr – których warto używać, aby uczynić programowanie bardziej wygodnym i bezpiecznym.

Adam Sawicki