REKLAMA

Ionic. Programowanie hybrydowych aplikacji mobilnych

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi programowania hybrydowych aplikacji mobilnych jest platforma Apache Cordova. Umożliwia ona tworzenie wieloplatformowych aplikacji z wykorzystaniem technologii webowych. Jednakże Apache Cordova samo w sobie nie dostarcza gotowych rozwiązań, wzorców ani szablonów, które umożliwiałyby szybkie tworzenie interfejsu użytkownika hybrydowych aplikacji mobilnych.

Tę lukę wypełnia Ionic, który bazując na AngularJS, umożliwia szybkie programowanie aplikacji mobilnych w oparciu o nowoczesne wzorce projektowe i dodatkowo dostarcza szereg gotowych komponentów wizualnych. W tym artykule zaprezentuję wybrane właściwości Ionic na przykładzie aplikacji dla Windows Phone 10 i Android, tworzonych z wykorzystaniem darmowego środowiska Visual Studio 2015 Community.

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Szablony projektów i przykładowa aplikacja
  • Opis struktury projektu
  • Pierwsze modyfikacje
  • Dostęp do czujników
  • Wykorzystanie danych z serwisów internetowych

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Programista" nr 06/2016 (49). Jest to wydanie lipiec/sierpień. Szczegółowy spis treści tego wydania: http://programistamag.pl/programista-06-2016-49

Autorem artykułu jest Dawid Borycki, doktor fizyki. Pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego (Davis). Zajmuje się projektowaniem oraz implementacją algorytmów cyfrowej analizy obrazów i sterowania prototypowymi urządzeniami do obrazowania biomedycznego. Współautor wielu książek o programowaniu i międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

ionic