REKLAMA

IronPython, czyli integracja platformy .NET z językiem Python

Interdyscyplinarne projekty informatyczne, realizowane przez wiele zespołów, wymagają integracji kodu źródłowego powstającego z użyciem różnych narzędzi oraz języków programowania. Osobiście spotkałem się już kilkukrotnie z koniecznością integracji oprogramowania tworzonego w oparciu o język Python z bibliotekami .NET i vice versa. Przydatnym narzędziem okazał się być wówczas IronPython, który umożliwia dwukierunkową integrację Pythona z platformą .NET. W tym artukule
omówię podstawowe właściwości tego narzędzia.

Artykuł porusza takiej zagadnienia jak:

  • INSTALACJA NARZĘDZI PYTHON TOOLS W VISUAL STUDIO 2013
  • WITAJ, PYTHONIE! W ŚWIECIE .NET
  • TYPY ZŁOŻONE, OBSŁUGA WYJĄTKÓW I WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW PLATFORMY .NET
  • KOMPILACJA SKRYPTU
  • BIBLIOTEKA STANDARDOWA PYTHONA

Autorem artykułu jest Dawid Borycki i artykuł pochodzi z wydania 03/2014 (22). Spis treści tego numeru "Programisty": tutaj

iron2