REKLAMA

Jak napisać własny debugger w systemie Windows – część 2

Interfejs Debug API dostępny w systemie Windows co najmniej od czasów Windowsa XP posiada ogromny potencjał, który może być wykorzystany do różnorakich celów przez dowolnego pasjonata niskopoziomowych aspektów informatyki, zainteresowanego badaniem i monitorowaniem przebiegu działania aplikacji, tworzeniem zabezpieczeń antypirackich czy rozpakowywaniem plików wykonywalnych zabezpieczonych tzw. protectorami lub packerami plików PE.

W pierwszym artykule serii „Jak napisać własny debugger w systemie Windows" opublikowanym w numerze 02/2014 magazynu Programista omówiono podstawowy schemat działania debuggera oraz przedstawiono prosty szablon debuggera napisany w języku C++. Ta część artykuł porusza natomiast kwestie takie jak operowanie na pamięci wirtualnej, obsługa punktów wstrzymania, odczytywania i zapisywania kontekstu procesora. Autorem cyklu jest Mateuszu "j00ru" Jurczyk.

Artykuł pochodzi z wydania 3/2014 (22). Spis treści tego numeru "Programisty": tutaj