REKLAMA

Kontekst nienadzorowany języka C#

Język C# domyślnie nie umożliwia deklarowania i wykorzystania zmiennych wskaźnikowych. Operacje na wskaźnikach są jednak możliwe z wykorzystaniem kontekstu nienadzorowanego, który opiszę w tym artykule.

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • wskaźniki
  • Wydajność kopiowania z wykorzystaniem wskaźników
  • Kopiowanie tablic z wykorzystaniem klasy system.buffer
  • stackalloc

Artykuł pochdzi z magazynu Programista 10/2014 (29). Spis treści tego wydania: http://programistamag.pl/programista-102014-29-c14-spis-tresci/

kontekst