REKLAMA

Programista 04/2014 (23) – .NET Micro Framework – Spis treści

Zapraszamy do zamówienia magazynu w prenumeracie. Magazyn jest dostępny w formie papierowej, .pdf, .ePUB i .mobi. Formularz zamówienia

Spis treści:

BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

Spring Data JPA – jeszcze prostszy dostęp do bazy danych

Specyfikacja JPA miała za zadanie ujednolicenie różnych bibliotek realizujących mapowanie relacyjno-obiektowe w Javie, takich jak Hibernate czy EclipseLink. Spring Data JPA to niewielka biblioteka upraszczająca pracę z JPA poprzez automatyczne tworzenie kodu repozytoriów (DAO) oraz wygodną obsługę stronicowania i sortowania. Nie tylko nacząco skraca kod dostępu do danych, ale promuje też spójną strukturę tej warstwy.

Tomasz Nurkiewicz

Fragment artykułu do pobrania

Nasz własny dodatek do przeglądarki Google Chrome

Postanowiłem zająć się tematem, który jest nieco inny niż mój klasyczny krąg zainteresowań. Wynika to po części z faktu, że nawet jeżeli pracujemy jako programiści, to nie musimy zajmować się ciągle poważnymi tematami, które natychmiast przyniosą profity finansowe. Czasami dobrze jest zająć się czymś zupełnie innym, częściowo oderwanym od naszej codziennej rutyny. Dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej zachować radość z tego, co robimy. Dlatego właśnie tym razem napiszemy dodatek do przeglądarki Google Chrome.

Karol Rogowski

JĘZYKI PROGRAMOWANIA

Wzorce komunikacji w Cocoa Objective-C

Każda aplikacja składa się z wielu mniej lub bardziej luźno powiązanych obiektów, które muszą w pewien sposób komunikować się ze sobą, tak aby odpowiednio działały. W artykule przejdziemy poprzez dostępne opcje w Cocoa Objective-C, w ramach zaimplementowanych struktur Apple, i postaramy się wyodrębnić pewne zalecenia dotyczące najlepszych praktyk: kiedy, co i jaki mechanizm komunikacji należy zastosować.

Łukasz Mazur

PROGRAMOWANIE GRAFIKI

Szybka grafika 2D: w głąb króliczej nory

W tym odcinku cyklu zadamy sobie pytanie, co można osiągnąć, jeżeli procedury rysujące grafikę dwuwymiarową wykorzysta się do granic ich możliwości? Opierając się na zdobytej wcześniej wiedzy, prześledzimy proces powstawania grafiki trójwymiarowej.

Bartosz Taudul

Samouczek MonoGame, część 1: podstawowe koncepcje grafiki 3D

Rozpoczynamy cykl artykułów opisujących MonoGame, otwartą platformę zarządzaną przejmującą schedę po zarzuconym przez Microsoft projekcie XNA. W pierwszej części stworzymy pierwszy projekt i tradycyjnie dla takich samouczków wyświetlimy trójkąt, korzystając z prostego efektu BasicEffect. Nauczymy się także, jak werteksy umieścić w buforze werteksów przechowywanych w pamięci karty graficznej.

Jacek Matulewski

Screen-Space Ambient Occlusion – metoda symulowania globalnego oświetlenia przy pomocy techniki postprocessing

Nieodłącznym elementem każdej trójwymiarowej sceny jest oprawa świetlna. Bez światła nie można mówić o cieniach, a tym bardziej o szczegółowości wirtualnej przestrzeni. Powierzchnie tracą geometryczne detale, a postrzeganie trójwymiaru jest w znacznym stopniu utrudnione.

Piotr Sydow

PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW OSADZONYCH

Biblioteka .NET Micro Framework. Programowanie elektroniki dla programistów C# 

Platforma .NET Framework jest szeroko wykorzystywana do programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto najmniejsza wersja tej biblioteki, czyli .NET Micro Framework, umożliwia programowanie systemów i urządzeń wbudowanych, czyli obszaru zarezerwowanego do niedawna wyłącznie dla natywnych technologii programistycznych. Niniejszy artykuł rozpoczyna mini-serię publikacji, w których zaprezentujemy możliwości biblioteki .NET Micro Framework.

Dawid Borycki

PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

Jak napisać własny debugger w systemie Windows – część 3

W niniejszym artykule pokażemy, w jaki sposób mechanizm wyjątków może być wykorzystany przez aplikacje działające w środowisku Windows do zaimplementowania pewnego rodzaju zabezpieczeń, utrudniających niepowołanym osobom zrozumienie kodu aplikacji.

Mateusz "j00ru" Jurczyk

LABORATORIUM BOTTEGA

Brakujący element Agile. Część 3: Coaching

W tym artykule przedstawię nowoczesne techniki wspomagania innych w rozwiązywaniu problemów oparte na coachingu. Jestem pewien, że masz swoje ulubione metody, których używasz na co dzień w pracy. Obserwuję, że większość nieskutecznych sposobów polega na radzeniu, bądź próbie rozwiązania problemu „za kogoś”. Istnieją alternatywne metody pomagania, pozwalające wykorzystać mądrość kolegi z zespołu, analityka biznesowego czy klienta. Wbrew popularnej opinii trudność rozwiązania problemu wynika nie z braku wiedzy czy umiejętności, ale z niemożności
dostrzeżenia alternatywnych sposobów myślenia.

Paweł Badeński

PLANETA IT

Kierunek biznes

W skrócie: Powinniśmy dążyć do tego, aby specjalista był technicznie świetny i potrafił pracować z klientem – komentował po swojej prezentacji Michał Bartyzel. Takie założenie przyświecało twórcom tegorocznego 4 Developers. Po raz pierwszy, podczas ogólnopolskiej konferencji IT, kompetencje miękkie związane z komunikacją między ludźmi miały swoją odrębną ścieżkę.

Łukasz Sobótka

STREFA CTF

Zdobyć flagę… PlaidCTF 2014 – zfs

Średnio co około dwa tygodnie gdzieś na świecie odbywają się komputerowe Capture The Flag – zawody, podczas których kilku-, kilkunastoosobowe drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej technicznych zadań z różnych dziedzin informatyki: kryptografii, steganografii, programowania, informatyki śledczej, bezpieczeństwa aplikacji internetowych itd.

Gynvael Coldwind

KLUB LIDERA IT

Jak całkowicie odmienić sposób programowania, używając refaktoryzacji (część 8)

Większość programistów wie, co to refaktoryzacja, zna zalety wynikające z jej stosowania, zna również konsekwencje zaniedbywania refaktoryzacji. Jednocześnie wielu programistów uważa, że refaktoryzacja to bardzo kosztowny proces, wymaga wysiłku i brak na nią czasu w szybko zmieniających się warunkach biznesowych. Zapraszam do kolejnej części artykułu poświęconego zagadnieniu refaktoryzacji.

Mariusz Sieraczkiewicz

KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

Recenzje książek: "Java. Programowanie praktyczne od podstaw", "Dotknij i przeciągnij. Projektowanie gier na ekrany dotykowe"

Rafał Kocisz