REKLAMA

Programista 04/2016 (47) – Programowanie aplikacji wieloplatformowych

Embarcadero RAD Studio i Qt Creator

Programowanie aplikacji wieloplatformowych stanowi spore wyzwanie, w szczególności dla twórców aplikacji mobilnych. Wynika to głównie z różnorodności środowisk, języków oraz paradygmatów programowania dla poszczególnych platform. Aby rozwiązać te problemy, na przestrzeni kilku ostatnich lat powstało parę środowisk i koncepcji, których celem jest ujednolicenie tworzenia wieloplatformowych aplikacji. W tej mini-serii artykułów opiszę wybrane narzędzia wspierające programowanie tego typu aplikacji. W pierwszej kolejności omówię możliwości języka C++ w środowiskach Embarcadero RAD Studio oraz Qt Creator.

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • EMBARCADERO RAD STUDIO:
  Instalacja i widok projektowania
  Struktura projektu
  Wizualna edycja właściwości widoków oraz implementacja funkcjonalności typu Witaj, świecie!
  Odczytywanie danych z czujników urządzenia
  Wysyłanie zapytań do serwisów sieciowych
 • QT CREATOR:
  Instalacja i tworzenie projektu
  Struktura projektu
  Projektowanie widoku i wyświetlanie okien dialogowych
  Konfiguracja kompilatorów Android
  Dostęp do czujników urządzenia
  Wykorzystanie usług internetowych typu REST

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Programista" nr 47 (7/2016). Spis treści tego wydania: http://programistamag.pl/programista-04-2016-47 

Autorem artykułu jest Dawid Borycki, doktor fizyki. Pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego (Davis). Zajmuje się projektowaniem oraz implementacją algorytmów cyfrowej analizy obrazów i sterowania prototypowymi urządzeniami do obrazowania biomedycznego. Współautor wielu książek o programowaniu i międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

>>POBIERZ FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU<<

multipl