REKLAMA

Programista 10/2018 (77) – grudzień/styczeń – Data Science i obserwacje Ziemi

Artykuł ten stanowi rozwinięcie artykułu „Przetwarzanie i analiza danych obserwacji Ziemi w Pythonie”, który ukazał się w numerze 3/2018 (70) magazynu „Programista”. W tamtym artykule zajmowaliśmy się podstawami: pozyskiwaniem danych i ich eksploracją. Tym razem temat zostanie rozwinięty o zagadnienia, z którymi zawsze mamy do czynienia przy przetwarzaniu danych satelitarnych: problem techniczny: przestrzenny układ odniesienia i jego przekształcenia, oraz problem natury danych: chmury, które przysłaniają większą część zdjęcia.
Artykuł powiązany jest z Data Science i stanowi pierwszy krok w automatycznej detekcji zjawisk zachodzących na powierzchni i tuż pod powierzchnią… Morza Bałtyckiego. Przetworzone dane pozwolą na detekcję zakwitów sinic i określenie skali zjawiska. Nie jest to jeszcze uczenie maszynowe, ale po przerobieniu zebranego tu materiału, czytelnik będzie mógł używać danych satelitarnych we własnych projektach Data Science.

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • Walka o czas;
 • Wymagania i dane;
 • Zaczynamy!
 • Import bibliotek;
 • Przygotowanie danych do analizy;
 • Dane wektorowe i sposób reprezentacji danych na płaszczyźnie;
 • Dane wektorowe – przykłady;
 • Automatyzacja procesu wycinania obszaru zainteresowania;
 • Problem chmur;
 • Podsumowanie dotychczasowych kroków i dalsze etapy;
 • Obliczenia wskaźników – wstęp do analizy;
 • Obliczenie zmian wskaźników w czasie;
 • Obliczenie zmian wskaźników, usunięcie chmur, normalizacja EVI;
 • Predykcja.

Artykuł pochodzi magazynu Programista nr 77 (10/2018). Jest to wydanie z przełomu grudnia 2018 r. i stycznia 2019 r. Szczegółowy spis treści: https://programistamag.pl/programista-10-2018-77/

Autorem artykułu jest Szymon Moliński. Inżynier danych i kierownik techniczny w firmie Data Lions. Od studiów chciał łączyć swoje zainteresowanie inżynierią kosmiczną oraz medycyną techniczną i udało się – w dużej mierze dzięki Pythonowi. Jest członkiem trójmiejskiej społeczności Hackerspace. Natłok myśli programisty ucisza, tańcząc breakdance.

>>FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU DO POBRANIA<<