REKLAMA

Programista 3/2017 (58) – kwiecień/maj 2017 – Jak upiększyć kod

Czytelność kodu jest jedną z jego najważniejszych charakterystyk, obok wydajności i poprawności. Kod napisany z naciskiem na zrozumienie przez czytelnika, np. podczas przeglądu kodu (ang. code review), pozwala znacznie uprościć wnioskowanie na temat pozostałych dwóch.

W tym artykule przedstawione zostaną wybrane transformacje, które pozwolą zwiększyć przejrzystość kodu napisanego w języku C++. Większość z nich można zawrzeć w kilku prostych zasadach:

 • używaj standardowych implementacji algorytmów zamiast nagich pętli,
 • unikaj przypadków szczególnych (ang. edge cases), czyli ifów w kodzie,
 • poznaj i jak najczęściej korzystaj z biblioteki standardowej.

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • Podstawowe operacje na zbiorach danych;
 • Szukanie elementów;
 • Czy dany element występuje w kolekcji?
 • Zliczanie elementów;
 • Zliczanie elementów z sumowaniem;
 • Kopiowanie kolekcji;
 • Operacje bardziej skomplikowane;
 • Usuwanie elementów z kontenera;
 • Sortowanie;
 • Przeszukiwanie posortowanych kontenerów;
 • Operacje na zbiorach;
 • Przypadki szczególne;
 • Pola na planszy;
 • Zobfuskowane sprawdzanie pól wokół.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Programista" nr 58 (03/2017). Jest to wydanie z przełomu kwietnia i maja. Szczegółowy spis treści: http://programistamag.pl/programista-3-2017-58/

Autorem artykułu jest Paweł "KrzaQ" Zakrzewski, absolwent Automatyki i Robotyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Pracuje jako programista w firmie Logzact S.A. Programowaniem interesuje się od dzieciństwa, jego ostatnie zainteresowania to C++ i metaprogramowanie.

>>FRAGMENT ARTYKUŁU DO POBRANIA<<