REKLAMA

Programista 5/2018 (72) – czerwiec/lipiec – Modularne C++

Raport z postępów
O modułach w C++ – jako o rozwiązaniu problemu braku kompartmentalizacji w plikach nagłówkowych – mówi się równie długo, co o konceptach w kontekście nieczytelnych błędów kompilacji w przypadku podania niepoprawnych argumentów do szablonów. Oba te pojęcia są również bardzo szeroko rozumiane i mają różne, często wzajemnie sprzeczne interpretacje...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Boje standaryzacyjne – rys historyczny;
  • Moduły dzisiaj;
  • Clang;
  • Visual C++;
  • gcc;

Artykuł pochodzi z magazynu "Programista" nr 5/2018 (72). Jest to wydanie z przełomu czerwca i lipca 2018. Szczegółowy spis treści: https://programistamag.pl/programista-5-2018-72/

Autorem artykułu jest Paweł "KrzaQ" Zakrzewski. (https://dev.krzaq.cc). Absolwent Automatyki i Robotyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Pracuje jako Software Engineer w Backtrace I/O. Programowaniem interesuje się od dzieciństwa, jego ostatnie zainteresowania to C++ i metaprogramowanie.

>>FRAGMENT ARTYKUŁU DO POBRANIA<<