REKLAMA

Programista 5/2021 (99) – listopad/grudzień 2021 – Obliczenia numeryczne w C++ przy użyciu biblioteki Armadillo

Czy odkrywanie koła na nowo jest czymś, na co warto poświęcać czas? Prawdopodobnie nie. To samo tyczy się implementacji często używanych struktur danych i algorytmów do obliczeń numerycznych. Na szczęście możemy skorzystać z prostego w użyciu rozwiązania, które łączy w sobie najlepsze cechy wielu popularnych bibliotek i dodaje do nich szereg optymalizacji. Zapoznajmy się z Armadillo – biblioteką do realizacji obliczeń numerycznych w C++...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • Czym jest Armadillo?
 • Biblioteki dodatkowe;
 • OpenMP;
 • LAPACK;
 • OpenBLAS;
 • NVBLAS;
 • ARPACK / ARPAK++;
 • SuperLU;
 • Na co się zdecydować?
 • Instalacja;
 • Instalacja w systemie Windows;
 • Hello Armadillo!
 • Struktury danych;
 • Macierze;
 • Wektory;
 • Macierz trójwymiarowa;
 • Klasa field<>
 • Operatory;
 • Atrybuty;
 • Dostęp do elementów;
 • Generowanie szablonowych wektorów i macierzy;
 • Przydatne funkcje;
 • Rozkłady macierzy;
 • Rozwiązywanie układów równań liniowych;
 • Plik config.hpp;
 • Kilka słów o wydajności;
 • Konwersja programów MATLAB/Octave.

Artykuł pochodzi z magazynu Programista nr 99 (5/2021). Magazyn jest z przełomu listopada i grudnia 2021 r. Szczegółowy spis treści wydania nr 99: https://programistamag.pl/programista-5-2021-99/

Autorem artykułu jest Adam Emieljaniuk. Absolwent Informatyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Mechaniki i Budowy Maszyn na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na co dzień żołnierz zawodowy, w wolnej chwili rozwijający swoje drobne projekty. Zwolennik teorii, że po trzydziestce można nauczyć się wszystkiego, jeśli tylko się chce.

>>POBIERZ FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU<<