REKLAMA

Programista nr 7/2019 (86) – listopad / grudzień 2019 – Programowanie Persistent Memory

Pojęcie „Persistent Memory” opisuje technologię, która pozwala programom na bezpośredni dostęp do danych (ang. byte-addressable) oraz których treść pozostaje zapisana nawet w przypadku odłączenia zasilania. Ma ona zatem pewne cechy pamięci i dysku, lecz zazwyczaj nie zastępuje całkowicie żadnego z nich. Zamiast tego powinna być traktowana jako osobny, trzeci rodzaj pamięci. Takie użycie daje wiele nowych możliwości, szczególnie w kontekście big data, serwerów, wirtualizacji czy też środowiska cloud. Zestandaryzowany nowy model programowania w wielu aspektach może być nieoczywisty.

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • Hierarchia pamięci komputerowej;
 • Nowy model programowania;
 • Dostępne narzędzia;
 • libmemkind;
 • libpmem;
 • libpmemobj;
 • pmemkv;
 • Persistent Memory i C++;
 • Pula Persistent Memory;
 • Persystentne wskaźniki;
 • Obiekt root;
 • Transakcje;
 • Klasa p<> i snapshot danych;
 • Persystentne alokacje;
 • Persystentne kontenery;
 • Persistent Memory a standard C++;

Artykuł pochodzi z magazynu "Programista" nr 86. Jest to wydanie z listopada/grudnia 2019 roku. Spis treści tego wydania: https://programistamag.pl/programista-7-2019-86/

Autorem artykułu jest Szymon Jest programistą z wieloletnim doświadczeniem pracującym w firmie Intel. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Matematyka. Jego zainteresowania koncentrują się wokół algorytmiki, oprogramowania open-source, pamięci nieulotnej, baz danych i języka C++. Brał udział jako prezenter na międzynarodowych konferencjach programistycznych oraz jest współautorem książki Persistent Memory Programming. Email kontaktowy dla czytelników: szymon.romik@gmail.com

>>FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU DO POBRANIA<<