REKLAMA

Programista 8/2014 (27) – Wyjątki od kuchni w C++

Wyjątki w C++ od strony programisty wyglądają stosunkowo prosto – ot, zamykamy fragment kodu w bloku try, definiujemy jeden lub kilka bloków catch przechwytujących wyjątki danego typu i na tym nasza robota skończona; od teraz jeśli podczas wykonywania naszego kodu zostanie użyte throw, wykonanie programu zostanie „magicznie” przeniesione do odpowiedniego bloku catch (jeśli taki istnieje). Patrząc od środka, cały proces jest dużo bardziej złożony i warto na niego rzucić okiem, choćby z ciekawości...

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA PORUSZANE W TYM ARTYKULE

IMPLEMENTACJA

ADRESY W OBRAZIE

COMMON INFORMATION ENTRY

FRAME DESCRIPTOR ENTRY

LSDA

BLOK CATCH

CYKL ŻYCIA WYJĄTKU

Autorem artykułu jest Gynvael Coldwind. Artykuł pochodzi z magazynu Programista 8/2014 (27). Zobacz cały spis treści tego wydania: znajduje się on tutaj.

wyjatki