REKLAMA

Programista 8/2019 (87) – grudzień 2019 / styczeń 2020 – Software defined radio

Terminu „radio programowalne” (ang. software defined radio, w skrócie SDR) używa się do określenia systemu komunikacji bezprzewodowej, w którym funkcjonalność warstwy fizycznej jest realizowana głównie za pomocą oprogramowania. Sprzęt ograniczony jest do minimum i wykonuje zadania, których nie można zrealizować programowo (m.in. wzmocnienie i filtracja analogowego sygnału oraz jego konwersja na postać cyfrową)...

Niektóre zagadnienia poruszane w tym artykule

 • Świat przed pojawieniem się rozwiązań opartych na technologii SDR;
 • Kolejne etapy filtrowania odbieranego kanału FM 101,6 MHz;
 • Świat po nadejściu SDR;
 • Efekt aliasingu;
 • Wektory zespolone w trzech wymiarach;
 • Etapy cyfrowego mieszania z przesunięciem w dół;
 • Środowisko testowe dla SDR;
 • Instalowanie narzędzi;
 • Demodulacja kanału radiowego FM za pomocą SDR
 • Cyfrowy czujnik temperatury;
 • Spektrogram transmisji czujnika temperatury.

Artukuł pochodzi z magazynu Programista nr 87 (8/2019). Jest to wydanie z przełomu grudnia 2019 r. i stycznia 2020 r. Szczegółowy spis treści tego wydania: https://programistamag.pl/programista-8-2019-87/

Autorem tego artykuł jest Łukasz Bartosik. Inżynier systemów wbudowanych w firmie Semihalf. Zajmuje się programowaniem sterowników urządzeń, które sprzętowo wspomagają szyfrowanie. Poza pracą lubi książki i filmy science-fiction, a także grać w koszykówkę i pływać.