REKLAMA

Programowanie i roboty w domu dziecka

Głównym celem projektu jest przekazanie wychowankom Państwowego Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu podstawowych umiejętności składania robotów i podstaw tworzenia oprogramowania. Wykorzystane zostaną możliwości zabawkowo-edukacyjnych zestawów LEGO MINDSTROMS będących na wyposażeniu pobliskiego V Liceum Ogólnokształcącego. Motywacją do nauki mają być dla dzieci drobne prezenty książkowe oraz własny dla Domu Dziecka zestaw konstruowania robotów, który umożliwi zbudowanie robota do prezentacji na Festiwalu Robotów Politechniki Poznańskiej w maju 2016.

Czy warto inwestować w te dzieci w taki właśnie sposób? Najnowsze osiągnięcia pedagogiki informatyki (WiPSCE 2015, The 10th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, listopad 9-11, Londyn) wykazują, że zdobycie umiejętności myślenia algorytmicznego jest potrzebne nie tylko przyszłym programistom, ale przydaje się każdemu członkowi społeczeństwa o dowolnej specjalizacji. Mało tego! Można się pokusić o tezę, że kształtuje charakter. Uczeń nabywa zaawansowanych zdolności przewidywania nie tylko swoich działań. Lepiej funkcjonuje w społeczeństwie i nabywa pewności siebie.

Wydaje się, że razem z najlepszymi z wszystkich zawodów perspektywami rynku pracy programistów, również w Polsce, warto zastosować taki sposób by polepszyć edukacyjne perspektywy dzieci, których życiowe początki są trudniejsze.

Zarówno intuicja jak obiektywne badania pokazują, że programowanie staje się bardziej atrakcyjne i przemawiające do początkujących jeśli dotyczy sterowania fizycznymi urządzeniami, a więc robotami jak w przepadku LEGO MINDSTORMS. Zestaw ten zachowuje przy tym wszystkie przyjazne dziecku cechy klocków LEGO. Zostanie to zrealizowane w następujących aktywnościach:

 • Opracowanie programu zajęć przy konsultacji naukowców z Universytetu Humbolta w Berlinie, którzy prowadzili już bardzo podobny projekt oraz dystrybutora LEGO na Polskę firmy AKCES EDUKACJA.
 • Kurs podstaw robotyki LEGO MINDSTORMS dla dzieci z poznańskiego Domu Dziecka numer 2 w laboratorium V Liceum Ogólnokształcącego prowadzony w formie kolejnych ćwiczeń i drobnych zadań do realizacji.
 • Kurs podstaw algorytmiki prowadzony w formie zajęć tablicowych. Swobodne rozmowy, ćwiczenia rysunkowe i w spisywanie dziecięcych fantazji na temat komputerów i robotów.
 • Budowa jakiejś namiastki wymarzonych robotów w laboratorium LEGO MINDSTORMS.
 • Konkurs na najlepszego robota opracowanego w trakcie zajęć i najpilniejszego kursanta/kursantkę.
 • Udział zwycięzców konkursu na najlepszego robota w Festiwalu  Robotów 14 maja 2016 na Politechnice Poznańskiej.

Realizacja projektu jest możliwa tylko dzięki zaangażowaniu zespołu, który tworzą:

 • dyrektor Państwowego Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu  - Wojciech Walczak, 
 • dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu - Barbara Płotkowiak,
 • dystrybutor LEGO na Polskę, dawny nauczyciel liceum - Jakub Piasecki z firmy AKCES EDUKACJA,
 • metodyk-nauczyciel informatyki w V Liceum Ogólnokształcącym - Paweł Perekietka,
 • woluntariusze-studenci z Politechniki Poznańskiej, którzy będą  prowadzić zajęcia z dziećmi - zgłosili się już: Michał, Mateusz i Tomasz z Wydziału Informatyki,
 • woluntariusze-uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu,
 • pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia - Andrzej P. Urbański

Gromadzenie środków na zakup zestawu LEGO MINDSTORMS dla Domu Dziecka prowadzone jest na platformie crowdfoundingowej Polak Potrafi pod adresem: https://polakpotrafi.pl/projekt/zbudowac-robota

W zamian za wsparcie akcji ofiarodawcy odstaną różne upominki, np. firmy mogą otrzymać logo wyrysowane za pomocą robota zaprogramowanego przez dzieci.

Organizatorzy starają się pozyskać kwotę zapewniającą finansowanie do dwudziestego grudnia co zapewni, że dzieci dostaną zestaw jeszcze przed gwiazdką.

Projekt objęty jest patronatem medialnym Telewizji WTK, portalu Poznan.pl i portalu Talent.pl i naszym.

mindstorms