REKLAMA

Programowanie inteligentnych zegarków Apple Watch

W poprzednim artykule (Programista 3/2015) omówiłem technologię Xamarin.Forms, która umożliwia programowanie uniwersalnych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zunifikowanego interfejsu programistycznego oraz jednolitego zestawu komponentów wizualnych. W tym artykule zaprezentuję możliwości bibliotek WatchKit z Xamarin. iOS w kontekście tworzenia aplikacji dla Apple Watch.

>>Pobierz fragment tego artykułu<<

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Tworzenie i konfiguracja projektu
  • Uruchamianie aplikacji i konfiguracja emulatora AppleWatch
  • Kontrolka TextInput
  • Force Touch Menu oraz nawigacja pomiędzy kontrolerami
  • Kontrolery typu Glance i Notification
  • Współpraca z aplikacją główną na przykładzie odczytu lokalizacji

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Programista" nr 5/2015 (36). Spis treści całego wydania magazynu: http://programistamag.pl/programista-5-2015-36/

Autorem artykułu jest Dawid Borycki. Doktor fizyki. Pracuje w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu (obecnie na stażu w University of California, Davis). Zajmuje się projektowaniem oraz implementacją algorytmów cyfrowej analizy obrazów i sterowania prototypowymi urządzeniami do obrazowania biomedycznego. Współautor wielu książek o programowaniu i międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

applewatch