REKLAMA

Projektowanie usług w Kotlin i Spring Boot w pigułce

W tym artykule za pomocą narzędzia Spring Boot oraz języka Kotlin utworzymy prostą usługę REST. Mam nadzieję, że zaprezentowana tu treść będzie przydatna zarówno dla początkujących programistów, jak również i tych pracujących na co dzień z językiem Java czy Groovy...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • Wybór parametrów projektu;
 • Wybór zależności projektu;
 • Konfiguracja Gradle;
 • Deklaracja schematów używanych w API;
 • Klasa UserResource;
 • Zależności wymagane do testowania;
 • Klasa UserResourceTest;
 • Ustawienia testowe aplikacji;
 • Niezaimplementowane endpointy;
 • Przykładowa odpowiedź z serwera sygnalizująca nieoczekiwany błąd;
 • Klasa UserRepository;
 • Klasa UserService;
 • Implementacja dwóch endpointów w UserResource

Artykuł pochodzi z magazynu Programista nr 98 (4/2021). Magazyn jest z przełomu września i paździenirka 2021 r. Szczegółowy spis treści wydania nr 98: https://programistamag.pl/programista-4-2021-98/

Autorem artykułu jest Łukasz Kokot. Od wielu lat pisze w Javie. Coraz chętniej i częściej programuje również w Kotlinie. Przygodę z tym językiem zaczął od pisania skryptów i pluginów w Gradle na potrzeby projektów zawodowych.