REKLAMA

Spring Data JPA – jeszcze prostszy dostęp do bazy danych

Specyfikacja JPA miała za zadanie ujednolicenie różnych bibliotek realizujących mapowanie relacyjno-obiektowe w Javie, takich jak Hibernate czy EclipseLink. Spring Data JPA to niewielka biblioteka upraszczająca pracę z JPA poprzez automatyczne tworzenie kodu repozytoriów (DAO) oraz wygodną obsługę stronicowania i sortowania. Nie tylko znacząco skraca kod dostępu do danych, ale promuje też spójną strukturę tej warstwy.

Zagadnienia poruszane w artykule:

  • DODANIE BIBLIOTEKI DO PROJEKTU
  • REPOZYTORIA
  • WŁASNE ZAPYTANIA
  • AUDYTOWANIE ZMIAN
  • WSPARCIE DLA SPRING MVC

Spis treści wydania 4/2014 (23)

http://programistamag.pl/programista-042014-23-net-micro-framework-spis-tresci/

spr