REKLAMA

Programista 3/2012 (03) – SVN – Twój przyjaciel od kontroli wersji

Systemy kontroli wersji (ang. version control systems, VCS) znane są w informatyceod dawna. Pierwszym z nich był system SCCS (ang. Source Code Control System)opracowany w 1972 r. dla systemu IBM System/370. Fakt, iż programy będące ideowyminastępcami tego systemu są nadal szeroko stosowane, świadczy o dużymznaczeniu praktycznym tego rozwiązania.