REKLAMA

Warunki prenumeraty

Wydawcą magazynu "Programista" jest: Dom wydawniczy Anna Adamczyk, ul. Dereniowa 4/47, 02-776 Warszawa, NIP: 951-166-55-15

Warunki ogólne

1. definicje:

 • Jako prenumeratę roczną należy rozumieć 12 kolejnych wydań magazynu "Programista"
 • Jako prenumeratę dwu-letnią należy rozumieć 24 kolejnych wydań magazynu "Programista".
 • Wydawca może zmienić ilość wydań w roku, ale nie wpłynie to na ilość wysłanych prenumeratorowi kolejnych wydań magazynu "Programista".
 • Prenumerata elektroniczna to dostęp do wydań w postaci plików: .pdf, .ePUB i .mobi.

2. Zamówienie prenumeraty

 • Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę przez formularze zakupów, dostępne na stronie internetowej http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/, lub na podstawie faktury pro-forma. W sprawie wystawienia pro-formy prosimy o kontakt prenumerata@programistamag.pl
 • Zamówienia prenumeraty elektronicznej realizowane są najdłużej wciągu 24 godzin od chwili zamówienia.
 • Zamówienia dokonane poprzez internet w dni wolne tj. sobota, niedziela, święta przyjmowane są w najbliższym dniu roboczym.
 • Wysyłka wydań drukowanych odbywa się w każdy poniedziałek.
 • Prenumerata jest realizowana od wydania, które zostało zaznaczone w formularzu. 
 • Dostawa czasopism realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłka zwykła: koszt przesyłki pocztowej pokrywa Wydawca. W przypadku przesyłki za granicę Polski prosimy o kontakt prenumerata@programistamag.pl w celu ustalenia kosztów tej wysyłki.

Reklamacje

 1. Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty, w dowolnym momencie jej trwania. Wydawca zwraca część wpłaty za niewykorzystaną prenumeratę w terminie 14 dni od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
 2. Prenumerator zgłasza Wydawcy ewentualne braki w dostawach lub fakt otrzymania egzemplarza z wadami jakościowymi. Reklamacje dotyczące braków powinny być zgłaszane natychmiast po stwierdzeniu braku ciągłości w numeracji. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy.
  • Wydawca uzupełnia braki lub wymienia wadliwy egzemplarz. Jeżeli reklamacja nie zostanie zrealizowana, Wydawca przedłuży prenumeratę o odpowiednią ilość egzemplarzy lub skoryguje odpowiednio swoją fakturę i zwróci prenumeratorowi należną kwotę.
  • Wydawca nie odpowiada za opóźnienia i braki w dostawach, które wynikają z winy wydawców  i dostawców lub opóźnienia w transporcie gazet i czasopism do Polski, spowodowane czynnikami niezależnymi od Wydawcy.
 3. Wszystkich klientów informujemy o zbliżającym się terminie wygaśnięcia prenumeraty.
 4. Gwarantujemy niezmienność cen przez cały czas trwania prenumeraty.