REKLAMA

Web Crawling oraz Text Mining przy wykorzystaniu RapidMiner

W artykule opisano, jak rozpocząć pracę z darmową wersją profesjonalnego narzędzia przeznaczonego do analizy danych – RapidMiner – oraz jak przy jego wykorzystaniu pobrać zawartość określonych stron z Internetu oraz później przeprowadzić analizę tak uzyskanych danych. Przedstawiono poszczególne komponenty wchodzące w skład takiego procesu oraz zobrazowano na schematach przykładowe jego modele. Dodatkowo scharakteryzowano wstępne przetwarzanie danych tekstowych, klasyfikację oraz grupowanie dokumentów.