REKLAMA

Wybrane nowości programistyczne Windows 10 Anniversary Edition

Po roku od wydania pierwszej wersji systemu Windows 10 Microsoft udostępnił zaktualizowaną wersję tego systemu określaną mianem Anniversary Edition lub Anniversary Update. Wprowadza ona szereg dodatkowych funkcji użytkowych oraz możliwości programistycznych. Wydaje się, że jednym z najciekawszych aspektów developerskich jest uzupełnienie mechanizmu data binding o możliwość tworzenia wiązań z wykorzystaniem metod. To oraz kilka innych wybranych nowości opiszę w tym artykule...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Device Portal;
  • Ubuntu Bash w Windows;
  • Wiązania do metod z wykorzystaniem rozszerzenia {x:Bind};
  • Deklaracja widoku MainPage aplikacji pn. Wiązania;
  • Definicja funkcji Connect oraz SetDataRoot generowanych na potrzeby obsługi kompilowanych wiązań.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Programista" nr 11/2016 (54). Jest to wydanie grudzień 2016 /styczeń 2017. Szczegółowy spis treści tego wydania: http://programistamag.pl/programista-11-2016-54/

Autorem artykułu jest Dawid Borycki. Doktor fizyki. Adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się projektowaniem oraz implementacją algorytmów cyfrowej analizy obrazów i sterowania prototypowymi urządzeniami do obrazowania biomedycznego. Współautor wielu książek o programowaniu i międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

win10ann