REKLAMA

Xamarin: tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w C# i Visual Studio

Hasło przewodnie Xamarin: „wiedzieliśmy, że musi być lepszy sposób na tworzenie aplikacji mobilnych”, odzwierciedla ideę tej technologii. Umożliwia ona tworzenie wieloplatformowych natywnych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem jednolitego zestawu narzędzi programistycznych. Zwalnia to programistę z obowiązku znajomości inerfejsów specyficznych dla danego systemu oraz znacznie ułatwia programowanie i rozwijanie wieloplatformowych aplikacji mobilnych. W artykule omówię podstawowe aspekty tworzenia natywnych aplikacji mobilnych w oparciu o technologię Xamarin.

Niektóre zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Szablony projektów
  • Obsługa cyklu życia aplikacji
  • Tworzenie stron, definiowanie układu kontrolek i aplikowanie styli
  • Wyświetlanie okien dialogowych i specyfika platformowa
  • Instalowanie i uruchamianie aplikacji na różnych platformach
  • Databinding oraz nawigacja

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Programista" nr 3/2015 (34). Spis treści tego wydania znajduje się tutaj: http://programistamag.pl/programista-3-2015-34/

Autorem artykułu jest Dawid Borycki. Doktor fizyki. Pracuje w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu (obecnie na stażu w University of California, Davis). Zajmuje się projektowaniem oraz implementacją algorytmów cyfrowej analizy obrazów i sterowania prototypowymi urządzeniami do obrazowania biomedycznego. Współautor wielu książek o programowaniu i międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

POBIERZ FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU>>

xamarin1