REKLAMA

Architektura MVVM w .NET MAUI

W poprzednim artykule (Programista 2/2022) starałem się oswoić technologię .NET MAUI, tworząc bardzo prostą aplikację z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), w której trzema suwakami kontrolujemy składowe RGB koloru prostokąta. Dziś chciałbym pójść o krok dalej i sprawdzić, czy .NET MAUI jest już na tyle dojrzałe, aby możliwe było użycie w projektach aplikacji wzorca architektonicznego Model-View-ViewModel (MVVM)...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Wzorzec MVVM;
  • Szkic projektu;
  • Model;
  • Model widoku;
  • Wiązanie danych (data binding);
  • Czyszczenie zaplecza;
  • Konwertery;
  • Wielowiązanie (multibinding);
  • Polecenia;
  • Polecenie-przekaźnik.

Artykuł pochodzi z magazynu Programista nr 102 (3/2022). Magazyn jest z przełomu maja i czerwca 2022 roku. Szczegółowy spis treści wydania nr 102: https://programistamag.pl/programista-3-2022-102/

Autorem artykułu jest Jacek Matulewski. Fizyk i informatyk. Kieruje Pracownią Gier Terapeutycznych „GameLab” działającą w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Zatrudniony jest w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Habilitował się z optyki kwantowej. Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i badaniem gier terapeutycznych, tworzeniem oprogramowania na potrzeby badań eksperymentalnych i klinicznych, a także oprogramowania korzystającego z interakcji wzrokowej (z użyciem eyetrackerów) m.in. dla osób niepełnosprawnych.

>>POBIERZ FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU<<