REKLAMA

cppfront: rewolucyjny zwrot w historii języka C++?

We wrześniu br. na konferencji CppCon 2022 Herb Sutter, sekretarz komitetu standaryzacyjnego języka C++, wygłosił referat zatytułowany Czy C++ może stać się 10 razy prostszy i bezpieczniejszy…?”, przedstawiając w nim pomysł na rozwiązanie problemów, z którymi C++ boryka się od kilkunastu lat. Chodzi tu o takie kwestie, jak stale rosnąca złożoność języka oraz brak wbudowanych mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo aplikacji. Czy zaproponowana idea oraz powiązany z nią eksperymentalny kompilator cppfront mogą stanowić rewolucyjny zwrot w historii języka C++? Niniejszy artykuł stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie...

Niektóre zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Problem;
  • Proponowane rozwiązanie;
  • Jak to w praktyce zrealizować?
  • …od pomysłu do czynu;
  • Wygenerowana przez narzędzie cppfront zawartość pliku helloworld.cpp;
  • Program Hello, world! w wersji rozszerzonej, zapisany w proponowanej składni nr 2 języka C++;
  • Quo vadis cppfront?

Artykuł pochodzi z magazynu Programista nr 105 (6/2022). Magazyn jest z przełomu listopada i grudnia 2022 roku, zahaczy też o styczeń 2023 r. Szczegółowy spis treści wydania nr 105: https://programistamag.pl/programista-6-2022-105/

Autorem artykułu jest Rafał Kocisz. Od dwudziestu lat pracuje w branży związanej z produkcją oprogramowania. Aktualnie zatrudniony w roli Kierownika Portfela Projektów w firmie intive.

>>FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU DO POBRANIA<<