REKLAMA

Mierzenie wydajności kodu C++

Fundamentalnym wymaganiem stawianym przed każdą aplikacją, abstrahując od użytych języków programowania i technologii, jest jej poprawne działanie – zgodnie z ustaloną specyfikacją. Jednym z kolejnych kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przez twórców aplikacji, jest jej wydajność. Odwrotna kolejność (nazywana również przedwczesną optymalizacją) może doprowadzić zarówno do wydajnych, jak i niewydajnych programów, niekoniecznie zachowujących się poprawnie – coś, z czego spłodzenia żaden inżynier oprogramowania nie byłby zapewne zadowolony.

Niektóre zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Big-O vs rzeczywistość
  • Pierwsze podejście
  • Pierwsze pomiary
  • Trzy algorytmy liczenia n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego
  • Uruchamianie testów
  • Armatura
  • Wykorzystanie klasy fixture w testach wydajnościowych
  • Wizualizacja
  • Przykład przeciążania metody getExperimentValues

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Programista" nr 3/2015 (34). Spis treści tego wydania znajduje się tutaj: http://programistamag.pl/programista-3-2015-34/

Autorem artykułu jest Sławomir Zborowski (http://szborows.blogspot.com). Absolwent Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Programuje odkąd pamięta. Obecnie pracuje w firmie Nokia na stanowisku Lead C++ Software Engineer. Zainteresowania: optymalizacja oraz jakość oprogramowania, security, budowa kompilatorów.

POBIERZ FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU>>

mierzenie1