REKLAMA

Programista 1/2020 (88) – luty/marzec 2020 – WPF Deep Dive

Windows Presentation Foundation – w skrócie WPF – jest jednym z dwóch .NETowych frameworków ułatwiających budowanie interfejsu użytkownika aplikacji desktopowych – swój monopol WPF (w wersji klasycznej i UWP) dzieli tylko z Windows Forms, będącymi w zasadzie opakowaniem niskopoziomowych mechanizmów WinAPI. W 2014 roku na tych łamach pojawił się cykl artykułów wprowadzających w podstawy WPF, który pomagał w miarę łagodnie wdrożyć się w to środowisko. Przyszedł czas na to, by sięgnąć głębiej i bardziej wnikliwie przyjrzeć się mechanizmom, które rządzą WPFem...

Niektóre zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • Wymagania;
 • Wielowątkowość w WPF;
 • Bez obsługi wielowątkowości;
 • Z obsługą wielowątkowości;
 • Jak jest w WPF?
 • Dispatcher;
 • DispatcherPriority;
 • BeginInvoke kontra InvokeAsync;
 • Ciekawostki implementacyjne;
 • DispatcherObject;
 • Hierarchia klas kontrolek;
 • DispatcherObject;
 • DependencyObject;
 • Visual;
 • ContainerVisual;
 • DrawingVisual;
 • UIElement;
 • FrameworkElement;
 • Control;
 • ContentControl;
 • ItemsControl;
 • FrameworkTemplate;

Artykuł pochodzi z magazynu Programista nr 88 (1/2020). Jest to wydanie z przełomu lutego i marca 2020 r. Szczegółowy spis treści wydania nr 88: https://programistamag.pl/programista-1-2020-88/

Autorem tego artykuł jest Wojciech Sura. Programuje od 25 lat, z czego 10 komercyjnie; ma na koncie aplikacje desktopowe, webowe, mobilne i wbudowane - pisane w C#, C++, Javie, Delphi, PHP, Javascript i w jeszcze kilku innych językach. Obecnie pracuje w firmie WSCAD, rozwijającej oprogramowanie nowej generacji CAD dla elektrotechników.

>>FRAGMENT ARTYKUŁU DO POBRANIA<<