REKLAMA

Programista 2/2022 (101) – marzec/kwiecień 2022 – Pierwsze spojrzenia na .NET MAUI

Ten artykuł powstał w styczniu 2022. To ważne, bo nowe wersje zapoznawcze .NET MAUI powstają i publikowane są dosłownie co chwilę – bieżąca jest już jedenasta. Trzeba się więc liczyć z tym, że za kilka miesięcy, a w szczególności po oficjalnej premierze, która obecnie planowana jest na drugi kwartał 2022 roku, wiele jeszcze może się zmienić. .NET MAUI (od ang. Multi-platform App UI) to wieloplatformowa technologia umożliwiająca tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika kompilowanych dla .NET 6. Co oznacza wieloplatformowa? Obecnie dostępna jest na Windows, Android oraz systemy od Apple. Może być dostępna także na Linuxach, ale realizacja tego zadania oddana została w ręce społeczności. Historia .NET MAUI formalnie zaczyna się w 2020 roku, jednak rozwój tej technologii można też traktować jako kontynuację rozwoju Xamarin.Forms i przeniesienie jej z Mono do .NET 6....

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • MAUI;
 • Instalacja Visual Studio 2022 Preview;
 • Tworzenie projektu;
 • Uruchamianie aplikacji w systemie Windows;
 • Aplikacja sterowana zdarzeniami;
 • Projektowanie interfejsu z MAUI;
 • Kilka uwag na temat kodu XAML;
 • Nazwy kontrolek i zdarzenia;
 • Pasek inspekcji;
 • Uruchamianie w systemie Android;
 • Zmiana układu kontrolek;
 • Zapisywanie i odtwarzanie stanu aplikacji.

Artykuł pochodzi z magazynu Programista nr 101 (2/2022). Magazyn jest z przełomu marca i kwietnia 2022 roku. Szczegółowy spis treści wydania nr 101: https://programistamag.pl/programista-2-2022-101/

Autorem artykułu jest Jacek Matulewski. Fizyk i informatyk. Kieruje Pracownią Gier Terapeutycznych „GameLab” działającą w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Zatrudniony jest w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Habilitował się z optyki kwantowej. Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i badaniem gier terapeutycznych, tworzeniem oprogramowania na potrzeby badań eksperymentalnych i klinicznych, a także oprogramowania korzystającego z interakcji wzrokowej (z użyciem eyetrackerów) m.in. dla osób niepełnosprawnych.

>>POBIERZ FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU<<