REKLAMA

Programista 5/2022 (104) – wrzesień/październik 2022 – Reversi w .NET MAUI

Tworzymy grę planszową dla systemów Windows i Android

W dwóch wcześniejszych artykułach (Programista 2/2022 i 3/2022) oswajałem nową technologię .NET MAUI, która umożliwia tworzenie aplikacji wieloplatformowych z graficznym interfejsem użytkownika. Do tej pory testowaliśmy MAUI na przykładzie bardzo prostej aplikacji, umożliwiającej wybór trzech składowych RGB koloru za pomocą suwaków. Dziś sprawdzimy, czy możliwe jest stworzenie czegoś bardziej złożonego...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

 • Model – silnik gry;
 • Stan planszy;
 • Konstruktor klasy;
 • Implementacja zasad gry;
 • Obliczanie liczb pól zajętych przez graczy;
 • Testy jednostkowe;
 • Widok dla Windows;
 • Graficzna prezentacja planszy;
 • Elastyczność;
 • Interakcja z użytkownikiem;
 • Historia ruchów;
 • Wykrywanie szczególnych sytuacji w grze;
 • Komputer gra w Reversi;
 • Rozbudowa silnika;
 • Jak znaleźć najlepszy ruch?
 • Gra z komputerem;
 • Wybór liczby graczy;
 • Uruchomienie na Androidzie.

Artykuł pochodzi z magazynu Programista nr 104 (5/2022). Magazyn jest z przełomu września i października 2022 roku. Szczegółowy spis treści wydania nr 104: https://programistamag.pl/programista-5-2022-104/

Autorem artykułu jest Autorem artykułu jest Jacek Matulewski. Fizyk i informatyk. Kieruje Pracownią Gier Terapeutycznych „GameLab” działającą w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Zatrudniony jest w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Habilitował się z optyki kwantowej. Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i badaniem gier terapeutycznych, tworzeniem oprogramowania na potrzeby badań eksperymentalnych i klinicznych, a także oprogramowania korzystającego z interakcji wzrokowej (z użyciem eyetrackerów) m.in. dla osób niepełnosprawnych.

>>POBIERZ FRAGMENT TEGO ARTYKUŁU<<