REKLAMA

Przegląd strategii odśmiecania pamięci dostępnych na platformie JVM

Jednym z założeń projektowych języka Java, przyjętych podczas jego tworzenia, było zwiększenie produktywności programistów, którzy będa z niego korzystać. Efektem takiej decyzji jest zastosowanie w Javie całego wachlarza rozwiązań ułatwiających rozwój oprogramowania. Prawdopodobnie najważniejszym z nich jest zwolnienie developerów z konieczności ręcznego zarządzania pamięcią dzięki zastosowaniu automatycznego odśmiecania pamięci...

Zagadnienia poruszane w tym artykule:

  • Wyzwania;
  • Podstawy działania GC;
  • Słaba hipoteza generacyjna;
  • Młoda generacja;
  • Stara generacja;
  • Dostępne strategie odśmiecania pamięci;
  • Serial GC;
  • Parallel GC;
  • CMS (Concurrent Mark Sweep) GC;
  • G1 (Garbage First) GC.

Artykuł pochodzi z magazynu "Programista" nr 7/2018 (74). Jest to wydanie z przełomu sierpnia/września 2018. Szczegółowy spis treści: https://programistamag.pl/programista-7-2018-74/

Autorem artykułu jest Piotr Jastrzębski. Inżynier oprogramowania z dziesięcioletnim stażem. Aktualnie pracuje nad rozproszoną bazą danych NoSQL - Scylla. Wcześniej rozwijał real-time trading systemem w londyńskim City oraz pracował nad systemem Android w firmie Google. Absolwent informatyki na Uniwersytecie Warszawskim.